UTI.PL należy do WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna
www.wirtuale.pl

Adres

25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

Dane firmy

NIP: 959 14 36 448
REGON: 291211910

UTI.PL

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000420481
Kapitał zakładowy: 631 504,00 zł

Zapraszamy do kontaktu