FAQ

Do wyliczenia aktualnej wartości spółki stosujemy przede wszystkim dwa wskaźniki:
1. Ilość abonentów (która z dnia na dzień wzrasta).
2. CLV (Customer Lifetime Value), czyli wartość jednego klienta/abonenta.
CLV zależne jest od ARPU, czyli średnich rocznych przychodów z klienta.
Na podstawie wycen firm konkurencyjnych (Home.pl, R22, GoDaddy) i przy naszym obecnym ARPU, wartość CLV szacowana jest na 1850 zł.
Na koniec roku 2020 obsługiwaliśmy 14200 abonentów, zatem wartość rynkowa naszej spółki wynosi 14200 x 1850 zł. = 26.270.000 zł.
Od tej wartości uwzględniamy discount inwestorski na wczesnym etapie rozwoju, z tego powodu nasza wycena kształtuje się na poziomie 21.600.000 zł.
W ciągu 5 lat zakładamy wzrost liczby abonentów do 69 000 oraz CLV na poziomie 3600 zł. (ze względu na zwiększenie wartości ARPU).
Zakładana wartość spółki za 5 lat wyniesie 248.400.000 zł., co daje 11,5 krotny wzrost wartości, a tym samym inwestycji.

W pierwszych 3-4 lata inwestycji chcemy się skupić na wzroście firmy i poprawieniu wszystkich wskaźników abyśmy mieli możliwość :
  • regularnej wypłaty dywidendy
  • możliwości wejścia na rynek główny GPW a to wymaga 100 mln kapitalizacji
  • sprzedaży całej firmy dużemu funduszowi lub inwestorowi branżowemu

Obecnie w prawie unijnym pojawiła się możliwość pozyskiwania kapitału w emisji publicznej w uproszczonej formie. Dotyczy to emisji do 1 mln euro.
Nie wymaga to natychmiastowego debiutu na giełdzie co za tym idzie dodatkowych kosztów dla spółki
Pozwala natomiast na realizację inwestycji aby osiągnąć odpowiednią wielkość i wartość.

Dlatego prowadząc emisję chcemy się podzielić tym wzrostem a za jakiś czas pozwolić na spieniężenie zysków.

Nasza propozycja sprzedaży akcji skierowana jest do osób które chcą zainwestować i ulokować środki na 3-5 lat.
Zainwestuj środki, które nie będą Ci niezbędne przez najbliższy czas. My w tym czasie wypracujemy odpowiednie zyski i umożliwimy Ci sprzedaż akcji z zyskiem.

Zamawiając pakiet akcji, należy dokładnie wypełnić formularz Zamówienia na stronie. Podać pełne imię i nazwisko (uwzględniając polskie znaki), numer PESEL oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Dodatkowo należy podać adres zamieszkania.

Aby sfinalizować transakcję dokonaj płatności za zamówiony pakiet akcji.

Płatność z akcje dokonujemy na poniższy numer konta:
Pekao S.A.
95 1240 1372 1111 0010 0267 6806
WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna
25-663 Kielce
ul. Olszewskiego 6

z dopiskiem (akcje wirtuale.pl S.A – seria F )

Otrzymasz od nas maila z Formularzem Zapisu . Dopełnij formalności poprzez podpisanie dokumentu w 2 egzemplarzach potwierdzającego zapis na akcje, odeślij go do nas w formie podpisu elektronicznego lub papierowej, a następnie oczekuj na informację o przydziale akcji. Po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, akcje zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy.
Tak, możesz inwestować nieograniczoną liczbę razy, aż do osiągnięcia maksymalnej zmierzonej przez Spółkę kwoty.
Użytkownik może zakupić akcje jedynie w swoim imieniu. Dane podane podczas zakupu muszą być zgodne z dowodem osobistym osoby kupującej akcje oraz musi być ona pełnoletnia.
Osoby, które obecnie nie przebywają w Polsce oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa, mają możliwość zakupu akcji.
Nie, po nabyciu akcji nie ma obowiązku odprowadzenia podatku, w tym PCC. PCC opłaca Emitent.
W załączonym pliku przedstawiamy wzór Formularza Zapisu na akcje: (Link do pliku PDF z wzorem) Dla ułatwienia formalności, wypełniony Formularz zapisu na akcję, przesyłamy do podpisu, po wypełnieniu Zamówienia.