FAQ

W pierwszych 3-4 lata inwestycji chcemy się skupić na wzroście firmy i poprawieniu wszystkich wskaźników abyśmy mieli możliwość :

  • regularnej wypłaty dywidendy
  • możliwości wejścia na rynek główny GPW a to wymaga 100 mln kapitalizacji

Obecnie w prawie unijnym pojawiła się możliwość pozyskiwania kapitału w emisji publicznej w uproszczonej formie. Dotyczy to emisji do 1 mln euro.
Nie wymaga to natychmiastowego debiutu na giełdzie co za tym idzie dodatkowych kosztów dla spółki
Pozwala natomiast na realizację inwestycji aby osiągnąć odpowiednią wielkość i wartość.

Dlatego prowadząc emisję chcemy się podzielić tym wzrostem a za jakiś czas pozwolić na spieniężenie zysków.

Akcje można sprzedać zaraz po rejestracji emisji.
Zrobić to można poprzez umowę cywilnoprawną.
Ponieważ na giełdę zamierzamy wejść w 2025 roku do tego czasu chcemy przy okazji corocznej emisji kierować chętnych na dokupienie akcji od aktualnych akcjonariuszy.
Dodatkowo stronie wirtuale.pl powstanie formularz dla chętnych na kupno i sprzedaż akcji
Nie możemy jednak gwarantować sukcesu takiej transakcji bo zależy od decyzji obu stron.

Nasza propozycja sprzedaży akcji skierowana jest szczególnie do osób które chcą zainwestować i ulokować środki na minimum 3 lata.
Zainwestuj środki, które nie będą Ci niezbędne przez najbliższy czas. My w tym czasie wypracujemy odpowiednie zyski i będziemy pracować nad możliwościami  sprzedaż akcji poprzez giełdę.

Zamawiając pakiet akcji, należy dokładnie wypełnić formularz Zamówienia na stronie. Podać pełne imię i nazwisko (uwzględniając polskie znaki), numer PESEL oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Dodatkowo należy podać adres zamieszkania.

Aby sfinalizować transakcję dokonaj płatności za zamówiony pakiet akcji.

Płatność z akcje dokonujemy na poniższy numer konta:
Pekao S.A.
95 1240 1372 1111 0010 0267 6806
WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna
25-663 Kielce
ul. Olszewskiego 6

z dopiskiem (nr zamówienia / akcje wirtuale.pl S.A – seria G )

Otrzymasz od nas maila z Formularzem Zapisu . Dopełnij formalności poprzez podpisanie dokumentu w 2 egzemplarzach potwierdzającego zapis na akcje, odeślij go do nas w formie podpisu elektronicznego lub papierowej, a następnie oczekuj na informację o przydziale akcji. Po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, akcje zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy.

Po zamknięciu emisji i przydzieleniu akcji , składamy dokumenty z emisji do KRS w celu rejestracji nowych akcjonariuszy.
Następnie następuje rejestracja tych akcji w domu maklerskim. Obecnie obsługuje nas Dom Maklerski Navigator S.A

Tak, możesz inwestować nieograniczoną liczbę razy, aż do osiągnięcia maksymalnej zmierzonej przez Spółkę kwoty.
Użytkownik może zakupić akcje jedynie w swoim imieniu. Dane podane podczas zakupu muszą być zgodne z dowodem osobistym osoby kupującej akcje oraz musi być ona pełnoletnia.
Osoby, które obecnie nie przebywają w Polsce oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa, mają możliwość zakupu akcji.
Nie, po nabyciu akcji nie ma obowiązku odprowadzenia podatku, w tym PCC. PCC opłaca Emitent.
W załączonym pliku przedstawiamy wzór Formularza Zapisu na akcje: (Pobierz plik) Dla ułatwienia formalności, wypełniony Formularz zapisu na akcję, przesyłamy do podpisu, po wypełnieniu Zamówienia.